Uppsala kommun och Studiefrämjandet Kontakten i Gottsunda ingår partnerskap

 >>  

Uppsala kommun ingår en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda. Syftet med samarbetet är att stärka integrationsarbetet i stadsdelen.

– Vi ser partnerskapet som en möjlighet att få tillgång till nya perspektiv, idéer och former av insatser och sätt att lösa samhällsproblem, säger Ulrik Wärnsberg, arbetsmarknadsnämndens ordförande (S).

Överenskommelsen bygger på det långsiktiga samarbetet mellan parterna och ska resultera i väl fungerande lösningar där både Studiefrämjandet och Uppsala kommun vidareutvecklar sin roll och sina insatser i integrationsarbetet.

Inom ramen för överenskommelsen vill man bland annat stärka insatserna inom områden så som utveckling i svenska språket, samhällskunskap, vägar till arbete och utbildning, demokrati och delaktighet.

– Uppsala kommun behöver samverka med olika aktörer för att öka integrationen. Vi öppnar Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda Centrum och ser att partnerskapet med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda är ett viktigt steg i kommunens satsning på stadsdelen Gottsunda/Valsätra, säger Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden står för ekonomiskt stöd och stöd till lokaler, eventuellt handledarstöd och utbildning samt utvärdering. Studiefrämjandet svarar för ekonomisk delfinansiering, frivilligt arbete, handledarstöd, utbildning, kunskaper och kompetenser, nätverk och utrustning.

Partnerskapet ska pågå under fyra år och ska utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.

_______________________

 Uppgifter från Uppsala kommun redaktion@luthagsnytt.se

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin