Etikett: Detaljplan

(M) markerar mot bristande kontroll av tidplaner i detaljplaneprocessen

Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar