Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar

(ERIKSBERG / NYBYGGNATION / DETALJPLAN)          
>>         
Uppsala kommun har fattat beslut om att påbörja detaljplaneläggning för att göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter, lokal för förskola och centrumverksamhet som butiker och restauranger. Området ligger längs Granitvägen, i anslutning till Västertorg. Målet att ge planområdet en tydligare prägel av stadsstråk har uppskattats av många som har framfört synpunkter till kommunen om utbyggnaden av Eriksberg.

Området förvaltas av Uppsalahem AB, som i samband med att de renoverar sina lägenheter i Eriksberg vill ha möjlighet att bygga fler hus i området. Önskemålet är att bygga ett tiotal hus, med i första hand bostäder men också utrymmen för förskola, centrumverksamhet och parkering.

– Många i Eriksberg efterfrågar ett mer levande centrum med närhet till service. Genom att bygga fler välbehövliga bostäder kan vi samtidigt skapa underlag för mer handel, restauranger och samhällstjänster. Vi kommer att bjuda in Eriksbergsborna till dialog och samråd för detaljplanen och min målsättning är att vi ska kunna anta den under 2020, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Området ligger i centrala Eriksberg, vid Västertorg. Ett syfte är att Granitvägen ska få ännu mer prägel av stadsstråk, vilket har uppskattats av de som har framfört synpunkter på utbyggnaden av Eriksberg. Det är mot Granitvägen och Västertorg som husen ska få utrymme för restauranger och butiker.
Förslaget innebär att markparkeringarna utmed Granitvägen bebyggs med bostadshus i 4–6 våningar. Mot Eriksbergsparken är förslaget att de nya husen får färre våningar.

Granitvägen är tänkt som ett viktigt kollektivtrafikstråk. Gång- och cykelvägar på båda sidor om körbanan ska utredas. En helt ny gång- och cykelväg genom hela området ska också utredas. Syftet är att skapa ett mer finmaskigt gång- och cykelvägnät som knyter ihop Eriksbergs olika delar bättre och tydligare.
Stadsdelen Eriksberg är en naturnära och naturrik stadsdel mellan de två naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. Sparad naturmark runt och mellan bebyggelsen bidrar också starkt till upplevelsen av en grön stadsdel och skapar en koppling mellan de både naturreservaten.

_____________________
Avsändare Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin