Dag: 27 mars, 2020

COVID-19 | Uk.-Uppdat. 27 mars: Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset

Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning