COVID-19 | Uk.-Uppdat. 27 mars: Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset

• PANDEMI • SMITTA | Beredskap / Mobilisering / Uppsala kommun (Uk)


>> Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

Uppsala kommun står liksom många av landets övriga kommuner inför en situation där personalbristen på grund av spridningen av coronaviruset är så omfattande att det föreligger överhängande risk för att samhällskritiska verksamheter inte kan garanteras.

Detta samtidigt som den globala efterfrågan på produkter som används kopplat till coronaviruset har ökat kraftigt vilket försvårat leveranser av nödvändig skyddsutrustning och annat material. Därför beslutade Uppsala kommuns krisledningsnämnd idag fredag 27 mars om en kommunövergripande prioriteringsfunktion.

– För att kunna garantera personalbemanning och materiel måste vi prioritera resurser dit behovet är som störst. Vi ger därför en kommunövergripande prioriteringsfunktion mandat att fatta de beslut som är nödvändiga, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Krisledningsnämnden fattade även beslut om åtgärder för att underlätta för exempelvis butiker, kaféer och restauranger att ha delar av sin verksamhet utomhus. Beslutet omfattar inte torghandel.

– Trots svåra prövningar ska vi fortsätta leva tillsammans och vi vill därför öka förutsättningarna för ett trivsamt stadsliv i friska luften, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och ledamot i krisledningsnämnden.

På krisledningsmötet beslutades även att skärpa kommunens riktlinjer för hemarbete och att i så stor utsträckning som möjligt uppmana medarbetare att arbeta hemifrån. Alla möten ska gå att delta på genom digitala plattformar. För att stötta särskilt utsatta elever får rektorer vid kommunala gymnasieskolor i uppdrag att i samråd med måltidsservice ombesörja lunch för dessa elever.

– Kommunen ska göra sitt för att bidra till att motverka smittspridningen. Därför uppmanar vi nu kommunens medarbetare att i så stor utsträckning det är möjligt att jobba hemifrån och att vi så långt det går möjliggör för deltagande på möten på distans, säger Fredrik Ahlstedt (M), krisledningsnämndens andre vice ordförande.

Uppsala kommun har även tagit del av nyheten som meddelades av regeringen i eftermiddag gällande ett förbud mot allmänna sammankomster på fler än 50 personer. Vi tittar nu på konsekvenserna av beskedet och återkommer snarast med vägledning för vilka konsekvenser det får för kommunens olika verksamheter.

Krisledningsnämnden beslutade att bifalla följande att-satser:

Att fastställa tre principer att gälla vid fördelning av personella resurser med anledning av spridningen av coronaviruset och enligt föredragning i ärendet
Att uppdra åt HR direktör att upprätta en tillfällig resursfördelningsfunktion för personal i kommunledningskontoret, med mandat att fördela och fatta beslut om prioriteringar enligt ovan, efter samråd med berörda förvaltningar.
Att uppdra åt kommunledningskontorets krisledning att upprätta en tillfällig resursfördelningsfunktion för material i kommunledningskontoret, med mandat att fördela och fatta beslut om prioriteringar enligt motsvarande prioriteringsgrunder, efter samråd med berörda förvaltningar.
Att upplåta mark för butiker och restauranger utan markupplåtelseavgift till och med 31 december 2020,
Att i samråd med Polismyndigheten som tillståndsmyndighet tillfälligt möjliggöra försäljning i anslutning till verksamhetslokalen, samt
Att i samverkan med Uppsala city och Polismyndigheten utveckla möjligheten till utökad markupplåtelse för butiker och restauranger.

<<
___________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk)

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin