Category: YTTRANDEFRIHET

AMNESTY INTERNATIONAL: Kina måste frige Gui Minhai!

Anonymitet är en förutsättning för att uppmuntra visselblåsare visar ny undersökning från WhistleB