Anonymitet är en förutsättning för att uppmuntra visselblåsare visar ny undersökning från WhistleB

• LARMFUNKTIONER • VISSELBLÅSARE | Anonymitet / Artikelförfattare: WhistleB, Whistleblowing Centre


>>
I sin femte årliga kundundersökning kring visselblåsande inom organisationer har WhistleB frågat sina kunder om hur de använder sina visselblåsarsystem och hur rapporterna har sett ut. Finansiella oegentligheter toppar återigen listan över typer av misskötsel och återfanns i drygt 30 procent av rapporterna tillsammans med arbetsplats-, hälso- och säkerhetsproblem. Upp till 60 procent av rapporterna ledde till vidare åtgärder.

Faktumet att fler än hälften av rapporterna ledde till åtgärder och vidare undersökning visar att företagsledare får värdefull information från sina visselblåsarsystem. Men systemen måste ha robust IT- och datasäkerhet på plats för att kunna skydda både visselblåsaren, datan som rapporteras, uppföljningen och undersökningsprocessen, säger Gunilla Hadders, en av grundarna och Senior Advisor på WhistleB.

Webbaserade visselblåsarsystem skapar tillit
De tillfrågade organisationerna svarade att de största fördelarna med deras webbaserade visselblåsarsystem är att de bidrar till att skapa trovärdighet i organisationen samt att de hjälper till att hitta oegentligheter i ett tidigt stadie.

Återigen säger våra kunder klart och tydligt att det är kritiskt att kunna ge personer möjlighet att blåsa i visselpipan anonymt. Det finns flera anledningar till att man vill vara anonym; man är rädd för negativa konsekvenser, man har bara en känsla av att något inte står rätt till eller så känner man personen som man misstänker är inblandad, säger Karin Henriksson, den andra grundaren och Senior Advisor på WhistleB.

Framåttänkande ledare som tar sin affärsetik på allvar bör redan ha en stabil process på plats. Där är verktyg och säkra digitala visselblåsar-system som stödjer detta medel som hjälper anställda att våga använda sin röst, samtidigt som det stärker företagets position som en ansvarsfull arbetsgivare.

EU:s nya visselblåsardirektiv ställer krav
Organisationer menar att god kommunikation samt anonym rapportering och dialog är nyckelfaktorer för att skapa tillit i visselblåsarprocesserna, visar en färsk kundundersökning från WhistleB. Undersökningen visar även att över hälften av alla mottagna rapporter lett till åtgärder. på att verksamheter erbjuder säkra kanaler för att rapportera om oegentligheter. Den nya lagen är ett genombrott och ändrar spelplanen för företagen. Aldrig tidigare har visselblåsning, och visselblåsare, fått sådan legitimitet. Direktivet ska skydda anställda och andra mot repressalier om de väljer att larma om brott. För första gången är alla företag med fler än 50 anställda tvungna att tillhandahålla ett visselblåsarsystem.

<<
___________________________________________
Artikelförfattare: WhistleB, Whistleblowing centre

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig