Chans för 18-åringar att upptäcka Europa

• RESOR • Gratis tågkort | Europa / Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf)

>>
Den 7 november släppte EU-kommissionen 20 000 nya DiscoverEU (D_EU)-biljetter som ger europeiska ungdomar  -födda år 2001 – en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Ansökningsfönstret är öppet till och med den 28 november.

DiscoverEU (D_EU) är ett initiativ från EU-kommissionen som ger europeiska 18-åringar, oavsett bakgrund och förutsättningar, en möjlighet att resa kostnadsfritt med tåg inom EU. Unga människor med särskilda behov, till exempel ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om extra stöd. Syftet med D_EU är att utforska sin europeiska identitet bland annat genom att ta del av historia, lära sig från andra kulturer och hitta nya vänner. Initiativet har en viktig roll i att utveckla ungas förmågor att tro på sig, lösa problem och ta sig an utmaningar. Det triggar även deras samhällsengagemang, på såväl lokal som europeisk nivå.   

Det här är den fjärde ansökningsrundan inom D_EU sedan initiativet lanserades 2018 av EU-kommissionen. Totalt, i de tre föregående ansökningsrundorna, har omkring 275 000 europeiska ungdomar ansökt om cirka 50 000 tillgängliga biljetter, varav cirka 1000 biljetter har gått till svenska ungdomar. Fördelningen av antal biljetter per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning. Det finns undantag så att t.ex. de som bor på öar eller i avlägsna områden också kan delta. Så nu kanske det blir du som sitter och ser Europas många vackra städer och landskap susa förbi tågfönstret.
Varje år hålls två ansökningsomgångar och om du har tur kan det vara du som får ett resekort från EU. 

Som en del av EU-nätverket Eurodesk ansvarar MUCF för att informera om DiscoverEU och svara på frågor som kommer från svenska ungdomar, deras föräldrar och andra intressenter.

Så vem kan söka och hur går man tillväga?
  • Den som söker ska vara född mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2001 samt ha medborgarskap i ett EU-land. 
  • Ansökan görs via Europeiska Ungdomsportalen och består av ett enkelt formulär samt några frågor och en utslagsfråga. 
  • Det går att ansöka själv eller som del av en grupp om max fem personer. 
  • Ansökningsfönstret är öppet mellan den 7 november klockan 12 och den 28 november klockan 12. 
  • EU-kommissionen rankar ansökningarna utifrån nationalitet samt sett till hur många av ansökarna som svarat rätt på frågorna och kommit närmast svaret på utslagsfrågan. som ställts i ansökningsformuläret. 
  • Besked om en blivit utvald eller hamnar på reservlistan ges senast i mitten av januari 2020.  
  • Resan ska utföras någon gång mellan den 1 april 2020 och den 31 oktober 2020 under minst 1 dag och högst 30 dagar.


Läs mer om DiscoverEU på Europeiska Ungdomsportalen[Länk till europa.eu]

<<

______________________________________________________________________
Artikelförfattare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf)


Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck