Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp om elitidrotten

• SPORT • Föreningsliv |Inkluderande idrott / Uppsala kommun

>>
Under en pressträff idag har Maria Patel (S), ordförande idrott- och fritidsnämnden, och Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd, presenterat ett förslag till program för elitidrott. Programmet är kommunövergripande och pekar ut Uppsala kommuns långsiktiga arbete med elitidrotten. Det inkluderar även en handlingsplan med konkreta åtgärder för att stärka elitidrotten i Uppsala.

– I Uppsala ska idrotten ha både bredd och spets. Det gynnas hela idrotten av. Med det här programmet stärker vi elitidrotten som både jämställd och föreningsdriven, säger Maria Patel (S), ordförande idrott- och fritidsnämnden.

Programmet för elitidrott ska tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns arbete med elitidrott och pekar ut framför allt fyra områden där kommunkoncernen behöver stärka sitt arbete:

  • Livslångt idrottande. Underlätta att kombinera utbildning och elitsatsning.
  • Den moderna föreningen engagerar. Med hög kompetens möta talanger och skapa långsiktiga förutsättningar.
  • Inkluderande idrott för alla. Idrotten ska vara tillgänglig för alla Uppsalabor.
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott. Kvinnor och män ska kunna elitidrotta på jämlika villkor.

Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs. Den förtydligar även nämnders och bolagsstyrelsers ansvar och roller för genomförande av programmets mål.

– Jag är stolt över att vi som första kommun i Sverige kan presentera ett helhetsgrepp för elitidrotten i vår kommun. Det här innebär att alla delar av kommunen ska ta ansvar för hur vi stärker elitidrotten. Samtidigt bidrar detta till Uppsala som besöks- och evenemangsstad, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd.

Idrotts- och fritidsnämnden har tagit fram förslaget till program som slutligen ska beslutas av kommunfullmäktige för att därefter verka styrande för hela kommunkoncernen. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen. <<

>> Läs även tidigare artikel i ämnet publicerad 22 maj 2019.

__________________________________
Enligt uppgifter från Uppsala kommun

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg