Stora skillnader i elitidrottares villkor i Uppsala

| ELITIDROTT / EKONOMI | >>

Uppsala kommun ska bli Sveriges bästa idrottskommun. Ett steg i arbetet för att nå målet är att ta fram en ”elitidrottsstrategi” för hur kommunen ska förhålla sig till och samverka med elitidrotten i kommunen.

I en undersökning som Uppsala kommun genomfört har det framgått att det finns förhållandevis stora skillnader i de villkor som elitidrottarna har att förhålla sig till – dels utifrån vilken idrott det gäller, dels utifrån utövarens kön.

I strategiarbetet har det ingått en undersökning riktad mot elitidrottare inom Uppsala kommun för att få en bättre bild av elitidrotten. På flera ställen i undersökningen finns det tydliga könsskillnader i svaren. Endast ett fåtal elitidrottare som deltagit i undersökningen kan livnära sig på sin idrott och de som har möjlighet till detta är nästintill bara män som elitidrottar inom fotboll och ishockey.

Bland elitidrottarna svarar 16 procent av männen att de får en lön som är tillräcklig för att försörja sig, medan endast en procent (en svarande) av kvinnorna ger samma svar. Totalt svarar 23 procent av kvinnorna och 58 procent av männen att de får någon form av lön från sin förening.

– Det är oacceptabelt att ojämnställdheten är så stor inom Uppsalas elitidrott. Ska vi bli Sveriges bästa idrottskommun krävs det att vi tar undersökningar som den här på allvar och nu tar vi med oss det här resultatet i det fortsatta arbetet med att ta fram ett elitidrottsprogram, säger Maria Patel (S), ordförande i idrott- och fritidsnämnden.

– Arbetet för jämställd idrott måste föras på alla plan och av flera aktörer. För kommunen är det viktigt att peka på de ojämställda villkor som faktiskt råder idag men idrotten måste också göra ett stort arbete för att förändra villkoren tillsammans med bland annat lokala företag som arbetar med sponsring, säger Sten Larsson, Projektledare för idrotts- och fritidsfrågor på Uppsala kommun.

Det finns tydliga strukturella skillnader utifrån hur de olika föreningarna hanterar lönefrågan. De två föreningar som anger att alla eller stora flertalet av de elitaktiva får lön är båda föreningar som enbart har herrelit i sin verksamhet, och där båda dessa föreningar ägnar sig åt en lagidrott som är stor och etablerad.

____ | Artikelförfattare: Uppsala kommun | ____

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”