Så påverkar de nya reglerna om rökfria zoner er bostadsrättsförening

| RÖKNING / NYA LAGAR & REGLER |


(Läs även tidigare inlägg om ämnet)

Den 1 juli 2019 kommer ny lagstiftning som förbjuder rökning vid entréer och lekplatser. Det utvidgande rökförbudet innebär att ett antal utomhusmiljöer görs rökfria och det kommer bli märkbart för vissa bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Vilka lekplatser omfattas?

Vad som avses med lekplatser som allmänheten har tillträde till är huvudsakligen offentliga lekplatser. Dessa lekplatser har kommunen vanligtvis ansvar för. Har en bostadsrättsförening, eller en hyresvärd dock har en lekplats dit andra än enbart de boende i föreningen har tillträde till, omfattas lekplatsen av regelverkets rökförbud. Att sätta upp ett staket och skriva ”privat mark” innebär inte det är fritt fram att plocka fram [valfritt cigarettmärke] och bolma på. Det ska vara de faktiska förhållandena som avgör och om allmänheten kommer åt lekplatsen gäller rökförbudet.

Vilka entréer omfattas?

Vidare omfattas entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde till och lokaler med gemensam entré dit allmänheten har tillträde till av rökförbudet. Det innebär att rökförbudet gäller vid entréer till restauranger, butiker och andra affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan.

Om en entré indirekt leder till en lokal dit allmänheten har tillträde gäller rökförbudet även här, t.ex. köpcentrum, passager och liknande.

Vem är ansvarig?

Det är huvudsakligen du som fastighetsägare som ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls. Om fastighetsägaren dock hyr ut affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan är det istället affärsinnehavaren ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls.

Om det däremot är en gemensam entré varigenom man når flera lokaler, till exempel vid ett köpcentrum, så faller ansvaret återigen på fastighetsägaren.

Vad innebär det nya rökförbudet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar?

Om en bostadsrättsförening har en sådan lekplats eller entré som rökförbudet omfattar är föreningen skyldig att informera bostadsrättshavare om förbudet. Detta görs lämpligen genom att sätta upp skyltar och på andra sätt informera bostadsrättshavarna om det nya förbudet. Bostadsrättsföreningen bör ingripa med information och tillsägelse om förbudet inte upprätthålls för att bidra till att de nya reglerna efterlevs. Härutöver ska föreningarna som har en fastighet med lokaler med egen entré informera hyresgästerna som berörs av förbudet i god tid om reglerna och deras ansvar för att dessa upprätthålls.

Fyra enkla tips för Bostadsrättsföreningen

1. Utred vilka entréer ni har som omfattas av rökförbudet

2. Utred vilka lekplatser ni har som omfattas av rökförbudet

3. Sätt upp information vid de entréer och lekplatser som omfattas av rökförbudet. Informationen ska tydlig förklara att det är en rökfri zon.

4. Följ upp misskötsamhet.

När det gäller uppföljning av misskötsamhet innebär det att prata med personen som missköter sig och informera om att det är en rökfri zon. Funkar det inte kan personen avvisas från platsen. Om personen är bostadsrättshavare eller hyresgäst kan föreningen också skicka en skriftlig varning till personen.

_________________________________________________________
Artikelförfattare: Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening (HSB)
(Ursprungligen publicerad av HSB den 15 april 2019)
_________________________________________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck