1 juli införs ny lag som kräver tillstånd för att sälja tobak

| LAGAR ⚖︎ REGLER / TOBAKSFÖRSÄLJNING |


Måndagen den första juli träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att de som vill sälja tobak behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, som gör en lämplighetsprövning innan tillstånd beviljas. Lagen gör det också förbjudet att röka bland annat på uteserveringar och i anslutning till entréer.

De som i dag har anmält att de säljer tobak, behöver ansöka hos kommunen om tillstånd senast 31oktober om de önskar fortsätta sälja. Under tiden får de fortsätta med sin försäljning. De som vill börja sälja tobak efter 1 juli måste ansöka om tillstånd enligt det nya regelsystemet. För att få tillstånd ska man ha en ordnad ekonomi och kommunen kommer även kunna inhämta information från bland annat belastningsregistret och Skatteverket.
Stora förändringar väntar även på andra sätt. Det blir till exempel förbjudet att röka i anslutning till entréer, på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser.

– Att slippa utsättas för passiv rökning när man besöker en restaurang eller går in eller ut från ett trapphus eller en butik har lagstiftaren nu gjort till en rättighet. Vi vet i dag att passiv rökning kan bidra till ohälsa och vi har dessutom många som är känsliga mot tobaksrök, säger Tobias Johansson, chef för tillståndsenheten.

En del restaurangägare har utryckt oro för konsekvenserna om de gör något fel när det nya rökförbudet införs.
– Vi hoppas på en bra dialog med de berörda företagen. Miljöförvaltningen svarar gärna på frågor och funderingar.
______________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun
______________________________

 

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …