Den absolut bästa lösningen för alla roller i skolan

>>

Uppsala kommun väljer edtechbolaget IST som långsiktig partner när det gäller digitaliseringen av kommunens förskolor och skolor. IST kommer även att leverera nytt skoladministrativt system till kommunen. Avtalet värderas till 100–200 miljoner kronor fördelat på upp till 15 år.

– Uppsala kommun har som ambition att få en förbättrad dialog med vårdnadstagare och elever, ökad öppenhet och minskad administration. Ett långsiktigt partnerskap innebär att vi tillsammans har möjlighet att utveckla den absolut bästa lösningen för alla roller i skolan, säger Björn Andersson, vd IST Sverige.

Uppsala kommun väljer edtechbolaget IST som långsiktig partner när det gäller digitaliseringen av kommunens förskolor och skolor. IST kommer även att leverera nytt skoladministrativt system till kommunen. Avtalet värderas till 100–200 miljoner kronor fördelat på upp till 15 år.

– Uppsala kommun har som ambition att få en förbättrad dialog med vårdnadstagare och elever, ökad öppenhet och minskad administration. Ett långsiktigt partnerskap innebär att vi tillsammans har möjlighet att utveckla den absolut bästa lösningen för alla roller i skolan, fortsätter Björn Andersson.

Nya digitala tjänster
Uppsala kommuns nya skoladministrativa system, IST Administration, ska implementeras i kommunens förskolor och skolor under perioden 2018–2020. Det har stöd för allt från årsplanering till daglig administration och digital kommunikation mellan skolan och eleverna/vårdnadshavarna.

Elever och vårdnadshavare får tillgång till e-tjänster där de kan göra sina val och ta del av de uppgifter som rör förskola och skola. Administratörer och lärare kommer exempelvis att få mer automatiserade processer som både sparar tid och ger bättre analysmöjligheter för skolledare och ledning.

– Vi behöver ett skoladministrativt system som ger bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna att jobba effektivt och kvalitativt. Med ett partnerskap har vi stora möjligheter att vara med och påverka och utveckla systemet utifrån verksamheternas behov, säger utbildningsdirektör Birgitta Pettersson.

Rätt verktyg ska gynna lärandet
Uppsala kommun har cirka 220 000 invånare och är Sveriges fjärde folkrikaste kommun. Totalt handlar det om cirka 45 000 barn och/eller elever och mer än 6 000 medarbetare som får nytta av den nya lösningen.

– Skolan står inför stora utmaningar i och med digitaliseringen och det har Uppsala verkligen tagit fasta på. Med rätt verktyg finns det goda möjligheter att frigöra tid för lärare och övrig skolpersonal, tid som istället kan läggas på eleverna och deras lärande, avslutar Björn Andersson.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun / Skola 24 |

_________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer