”Hälsoäventyret” lanserar ny hemsida om tobaksfri skoltid

| HÄLSA / BEROENDE | >>

Hälsoäventyret vid Region Uppsala har i dagarna lanserat en ny hemsida. Den ska inspirera lärare, elever och föräldrar i arbetet med att nå en Tobaksfri skoltid. Elever runt om i länet kommer att bidra med reflektioner och berättelser kring tobak och tobaksbruk och skolpersonal får stöd i det tobaksförebyggande arbetet. 

Tanken med hemsidan figgesresa.se är att den ska vara till hjälp att nå ut bredare med information och bidra till diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta för en tobaksfri skoltid. Här kan man följa figuren Figge som ska synliggöra barns rätt till en hälsofrämjande skolmiljö, en miljö fri från tobak. 

– Det är barn och unga, inte vuxna som börjar använda tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut, säger Carina Hesse Bolin, enhetschef för Hälsoäventyret.

Figge och hemsidan ska ge extra draghjälp i arbetet med en hälsofrämjande skolmiljö. Här finns information riktade till elever, skolpersonal och föräldrar om hur vi tillsammans kan arbeta kring tobaksfrihet.

Hemsidan figgesresa.se är ett samarbete mellan Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län.

– Nu tar vi tillsammans krafttag för att verkligen få till en tobaksfri skoltid, uppmanar Carina Hesse Bolin!

Fakta:
2016 ställde sig regionens politiker bakom en avsiktsförklaring där en av tre prioriterade insatser för att stärka barn och ungas hälsa i Uppsala län var en tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. Länsstyrelsens nyligen publicerade rapport ”Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län”, visar att flera skolor har fått bort merparten av rökningen på skolgårdarna, men att den i stället har flyttats till närliggande områden. I rapporten framkommer det också att skolpersonal efterfrågar mer konkret stöd i tobaksfrågan.

.

| Artikelförfattare: Region Uppsala |

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”