WWF: Allt fler väljer bort flyg och kött – och kvinnorna går före

>>

Var fjärde (23 procent) svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan under det senaste året, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året. Nästan var femte svensk (18 procent) har under det senaste året valt tåg framför flygresa. Det visar Klimatbarometern 2019, som är gjord av Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.

Vidare redogör den för att två av fem uppger att de har dragit ner på köttätandet det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. Det är framför allt unga, kvinnor och boende i storstadsområdena som uppger att de valt tåget framför att flyga och dragit ner på köttkonsumtionen.

Klimatförändringarna är den samhällsföreteelse som svenskarna oroar sig mest för, enligt WWFs årliga klimatbarometer. Undersökningen visar också att allt fler ofta tänker på klimatförändringarna och att fler gör aktiva val för att leva klimatsmartare jämfört med förra året.

Även media bevakar klimatfrågorna alltmer, inte minst efter den rekordvarma sommaren med skogsbränder och genom intresset för Greta Thunbergs klimatstrejker. I undersökningen framkommer att allt fler tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras livsstil negativt i framtiden (63 procent 2019, mot 50 procent 2018).

 Samtidigt som allt fler oroas över den globala uppvärmningen ökar oron för den pågående förlusten av vår biologiska mångfald. Det är oerhört viktigt att vi tar hand om vår planet bättre. Detta är också fokus för WWF under vår årliga klimatmanifestation Earth Hour, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Klimatbarometern visar att många svenskar gör val i vardagen som minskar deras klimatpåverkan, exempelvis genom att ersätta bilåkande med att resa kommunalt, cykla eller gå till fots samt att /konsumera mer klimatsmart. Fler har dragit ner på såväl flygresandet som köttätandet jämfört med i fjol. Antalet tågresenärer ökar, enligt WWFs Klimatbarometer, men billigare tågbiljetter, bättre bokningsmöjligheter för internationella förbindelser och introduktion av höghastighetståg i Sverige skulle få ännu fler att välja tåget.

 Det är ett steg i rätt riktning att många valt att begränsa sitt flygande under det senaste året. Vi svenskar flyger fem gånger mer än det globala snittet och detta flygande behöver minska kraftigt samtidigt som åtgärder genomförs för att minska flygplanens klimatpåverkan. Flyget måste ersättas av klimatsmartare alternativ på alla sträckor det är möjligt. Det är hög tid för svenska politiker att prioritera underhåll och upprustning av våra tåg och järnvägar och se till att det blir enklare att åka tåg ner till kontinenten, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Livsmedel är ett annat område där många svenskar gör val i vardagen som minskar deras klimatpåverkan. Köttkonsumtionen har minskat under två år i rad i Sverige, enligt färska siffror från Jordbruksverket. En så hög andel som 40 procent av de tillfrågade i WWFs Klimatbarometer uppger att de har dragit ner på köttätandet det senaste året för att minska sin klimatpåverkan (35 procent 2018). En högre andel kvinnor (47 procent) än män (34 procent) uppger att de dragit ner på köttkonsumtionen. Mer än hälften av de intervjuade i undersökningen (53 procent) uppger att de skulle kunna tänka sig att äta kött max en dag i veckan för att minska klimatförändringarna.

(Foto: Världsnaturfonden / WWF)


 Vi i Sverige behöver minska vårt köttätande om vi ska ha en chans att nå en hållbar nivå på vår klimatpåverkan. Äter vi mindre kött bidrar vi också till att stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. Maten är ett av de viktigaste områdena att åtgärda om vi vill hålla oss inom planetens gränser, säger Anna Richert, matexpert WWF.

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, ökad koldioxidhalt i atmosfären och förlust av biologisk mångfald. Vår undersökning visar också att två tredjedelar (66 procent) av svenska befolkningen underskattar förlusten av biologisk mångfald. I själva verket har 60 procent av bestånden av ryggradsdjur försvunnit på drygt 50 år. Endast 8 procent av de svarande anger det rätta svarsalternativet, alltså 60 procent.

Ytterligare resultat  från undersökningen:

  • Över en fjärdedel (27 procent) av svenska befolkningen uppger att de tänker på klimatförändringarna så gott som dagligen. Bland kvinnor är det en tredjedel som tänker på dem så gott som dagligen. Två tredjedelar (63 procent) av svenskarna uppger att de tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare.
  • Det folkliga stödet för att politikerna ska agera kraftfullt i klimatfrågan har ökat sedan förra året. 2019 anser 67 procent att politikerna borde göra mycket mer. Under  2018 var det 58 procent som ansåg detta.
  • Klimatförändringarna kommer i topp som den samhällsföreteelse man oroar sig för, följt av politisk extremism och miljöförstöring.
  • 2019 uppger fler att de shoppar klimatsmart, att de valt bort flygresor, att de ätit mindre kött och blivit vegetarianer, jämfört med 2018.

De vanligaste åtgärderna svenskarna gjort för att minska sin klimatpåverkan vid transport:

• Ersatt bilåkande med att gå mer till fots: 23 procent

• Åker mer kommunalt istället för att köra bil: 21 procent

• Valt tåg framför flygresa: 18 procent

• Cyklat istället för att köra bil: 18 procent

• Bytt till en effektivare bensin eller dieselbil som släpper ut mindre koldioxid: 3 procent

• Bytt till bil som går på biobränsle: 1 procent

• Bytt till elbil: 2 procent

• Gått med i en delningsbil eller bilpool: 1 procent

• Rest mer klimatsmart på andra sätt än ovan nämnda: 9 procent

• Ersatt bilåkande med att köra elmoped: 1 procent

• Ersatt bilåkande med att cykla: 3 procent

• Tveksam, vet ej: 3 procent

• Nej, inget av ovanstående: 35 procent

_________________________

Fakta om Earth Hour Klimatbarometer:
WWF gör varje år under mars månad en undersökning om klimat och biologisk mångfald. Totalt genomfördes 1000 intervjuer av Kantar Sifo den 23-30 januari 2019. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. 

Artikelförfattare: Världsnaturfonden / WWF

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord