ANPASSAD SKOLA —
Elever i anpassad skola mår bra visar enkät

|UPPSALA|
Region Uppsala har för första gången vänt sig till elever i anpassad skola med enkätundersökningen Liv och hälsa ung.

Genomgående mår de bra, hela 87 procent av de 179 elever som svarade uppger att de mår bra eller till och med mycket bra. De allra flesta har en nära vän eller vuxen att tala med om svåra saker och få har varit utsatta för mobbning.

– Det är viktigt att vi får en bild av hur elever i anpassad skola ser på sin vardag, vilka erfarenheter de har och hur de ser på framtiden. Vi är verkligen glada över att resultatet är att de allra flesta mår bra och har goda, sunda relationer till familj, vänner och skola, säger Unn Harsem (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skolverkets statistik gick det 206 elever i anpassad högstadiet under läsåret 2023/24 i Uppsala län. Antal elever i anpassat gymnasium var 201 elever år 2023. Det innebär att undersökningen hade en svarsfrekvens på 44%. Emellertid var det några av länets skolor som valde att inte delta.

– Målsättningen är att ha alla skolor med för att kunna dra starkare slutsatser. Men det är positivt att vi kunnat genomföra en första pilotundersökning, och vi har lärt oss mycket inför nästa gång, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

Frågeunderlaget är utformat för målgruppen så frågorna är inte direkt jämförbara med de i ordinarie enkäten liv och hälsa ung som vänder sig till elever som inte går i anpassad skola.

Likt ordinarie Liv och hälsa ung så syns könsskillnader när det kommer till mående. Fler pojkar än flickor, 90 procent mot 81 procent, uppger att de mår bra eller mycket bra. Det är samtidigt fler flickor som uppger att de ibland känner sig ensamma. Men det är ändå 44 procent av flickorna – mot 48 procent av pojkarna – som aldrig känner sig ensamma.  

Enkäten visar att de allra flesta äter sunt – godis och snacks äts i första hand under helgen – vare sig röker, snusar eller har testat droger. De flesta går eller cyklar dagligen och tränar ”så att du svettas” åtminstone en dag i veckan.

– Vi är glada över att se att de allra flesta mår bra, har starka nätverk och rör på sig. Och de flesta verkar se positivt på framtiden och hoppas få både jobb och eget boende, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

68 procent har aldrig varit utsatta för mobbning, men fler flickor än pojkar uppger att de mobbats. Framför allt är det betydligt fler flickor, 26 procent, som uppger att de utsatts för mobbning flera gånger. De allra flesta har en vuxen de kan vända sig till om de mobbas. Enbart 15 procent svarar att de utsatts för en ovälkommen sexuell handling en eller flera gånger.

– 15 procent är självklart en alldeles för hög siffra och det är sorgligt att så unga personer varit med om det, säger Tryggve Pederby.

23 procent av eleverna 15 år eller äldre hade haft sex med någon och de allra flesta använde någon form av preventivmedel.

Det var första gången som regionen genomförde en enkät med elever i anpassad skola. Målsättningen är att enkäten ska genomföras vart tredje år framåt samtidigt som ordinarie Liv och hälsa genomförs.

Extern skribent: Region Uppsala | 2024-05-31

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer