EU-VALET:
”Politiken är på en annan planet”

Klimatalliansens Stefan B Nilsson och Gudrun Schyman besökte på onsdagen Uppsala i en upptakt inför sommarens EU-val.

I början av 2022 bestämde sig en samling politiskt miljöengagerade personer för att starta Klimatalliansen. En av dessa var tidigare partiledaren för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, Gudrun Schyman. Snart anslöt den tidigare riksdagsledamoten Stefan B Nilsson också till rörelsen. Och rörelse är vad de båda kallar Klimatalliansen (KA), och inte parti!
Klimatkrisen är så illa hanterad av politiken att man från KA tycker att de parlamentariska representanterna lika gärna kunde befinna sig på en annan planet.

 

Stefan B Nilsson och Gudrun Schyman från Klimatalliansen.

 

– Därför brukar vi säga ”rösta inte på en partist utan på en aktivist”, säger Gudrun Schyman när hon och Stefan B Nilsson möter en liten skara som är intresserade av Klimatalliansens satsning inför det kommande EU-valet.

Både hon och Stefan betonar gång på annan att det är avgörande att vara villig och beredd att bilda allianser framgent. Till och med över partigränserna. På sin webbsida citerar Klimatalliansen bland andra FN:s generalsekreterare António Guterres; ”Vi är på en motorväg på väg mot klimathelvete med foten fortfarande på gaspedalen”. Ett alarmerande citat de menar är en exakt lägesbeskrivning.

– Ja, vi har inte tid att tveka längre. Vi lever onekligen i en avgörande tid där handling är det enda som räknas, säger Gudrun Schyman. Klimatalliansen ska framgent fungera som en bro mellan klimatrörelsen och den parlamentariska delen inom EU.

 

Hur vill Klimatalliansen genomföra detta?

– Vi har tretton punkter på vårt program, inleder Stefan B Nilsson. Inledningsvis kan vi konstatera att vi måste minska utsläppen! Det vill vi möjliggöra genom att bland annat skapa, för miljön och klimatet, fördelaktiga och ekonomiskt lockande investeringsalternativ. Kort sagt; genom energiomställningar.

När Stefan sedan nämner att KA även vill införa ett förbud mot flyglinjer kortare än 60 mil blir han och rörelsen ifrågasatt. ”Är det verkligen nödvändigt med förbud, frågar en av åhörarna?”

– Svaret från Klimatalliansen är ja, det är nödvändigt, svarar han. I stället vill vi se en järnvägssatsning där spårburen trafik ska ersätta flyget på sträckor under 60 mil, likt till exempel de mellan Sveriges tre största städer.

Vidare vill Klimatalliansen se en omställning inom jordbruket. Man vill inom jordbrukssektorn gå från resurskrävande köttuppfödning, som enligt uppgifter i den vetenskapliga tidskriften Nature står för 84 procent av EU:s utsläpp, mot ökad satsning på andra grödor.

 

Liten rörelse med stora förhoppningar

Samtidigt som Klimatalliansens två representanter berättar om rörelsens mål sitter åhörarna och viker valpamfletter som kommer direkt från tryckeriet. Det märks på både Stefan B Nilsson och Gudrun Schyman att EU-valet närmar sig. Det är mycket som behöver klaffa för rörelsen, och det lilla antalet medlemmar den har i Uppsala gör att de båda representanterna uttrycker en oro över att KA:s valsedlar inte ska gå att hitta vid stadens alla vallokaler.

– Det är ju så att varje parti, eller i vårt fall rörelse, själva måste leverera valsedlarna – på själva valdagen, förklarar Gudrun. Här hoppas vi kunna få hjälp av klimatengagerade uppsalabor.

 

I Sverige har du kunnat rösta sedan den 22 april. Sista dagen att lägga din röst infaller den 9 juni.

________________

 

Skribent: Peder Strandh, UMLN

 

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050