AKUTVÅRD | Säkrare helikopterlandningar på Akademiska sjukhuset

Ambulanshelikoptrar ska kunna landa med högre precision på Akademiska sjukhuset även i mycket dåligt väder och mörker.

Sjukhuset inför en ny tekniskt avancerad inflygningsteknik PinS (Point in space) som möjliggör mer patientsäkra transporter och en kapacitetshöjning genom att patienter kan transporteras direkt till och från Akademiska dygnet runt utan omlastning på annan flygplats.

– Främsta fördelen med den nya inflygningstekniken är att vi kan flyga med högre exakthet, även vid ogynnsamma väderförhållanden och i mörker, då vi tidigare varit hänvisade till Ärna flygplats/ Upplands flygflottilj. Tekniken kan liknas vid hur flygplan använder inflygningshjälpmedel för säkra inflygningar och landningar, säger Per Bondegård, chef för Luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset.

Per Bondegård, chef Luftburen intensivvård (LIV), Akademiska sjukhuset.

Med dagens regelverk för väder och mörker har vissa uppdrag inte kunnat genomföras till/från Akademiska sjukhusets helikopterflygplats. Det har krävts omlastning på en alternativ instrumentflygplats. I och med införandet av den nya inflygningstekniken blir det möjligt att genomföra patientsäkra transporter i sämre väder eftersom regionens intensivvårdshelikopter och andra ambulanshelikoptrar ges bättre förutsättningar.

– Tekniken medför en påtaglig kapacitetsökning i och med att patienter kan transporteras direkt till och från Akademiska dygnet runt utan omlastning på en alternativ flygplats. Vi räknar med att PinS-proceduren kommer användas på ett 70-tal transporter per år, säger Per Bondegård.

Han berättar att ett gediget arbete gjorts inför uppstarten av den nya inflygningstekniken PinS med hög precision (RNP0.3) till helikopterflygplatsen på Akademiska, med säkerhetsbevisning, hindermätning och procedurdesign. Detta har skett i nära samarbete med Upplands flygflottilj (F16), Arlanda och Akademiskas egna organisation för helikopterflygplatsen. Man har också haft ett gott samarbetet med Västra Götalandsregionens helikopterorganisation som varit pionjärer med PinS i Sverige samt med Region Uppsalas flygoperatör Avincis.

– Operatören är förberedd och alla våra piloter har genomgått simulatorträning under hösten på Akademiska sjukhusets procedur. I början av mars genomfördes en flygvalidering och nu är de sista underlagen inskickade till Transportstyrelsen. Vi inväntar ett godkännande inom kort för att börja använda tekniken, avslutar Per Bondegård.

Extern skribent: Akademiska sjukhuset

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens