Category: SJUKVÅRD

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

LÄNET —
Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet

EPILEPSI —
Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska

VÅRD & OMSORG —
Vårdcentralernas öppettider sommaren 2024

SJUKVÅRD
Innovativa steg mot nära vård – men alla ropar efter samverkan