MEDICIN | Lägre överlevnad för kvinnor än män med germinalcells-tumörer

Kvinnor som drabbas av den äggstockscancer som kallas germinalcellstumörer har sämre prognos än män med motsvarande tumörer, det vill säga testikelcancer.

Efter fem år med sjukdomen levde 98 procent av männen men överlevnaden för kvinnor var bara 85 procent. Det visar en ny studie från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset som publiceras i vetenskapligt i Journal of Internal Medicine.

 

– Vår genomgång visar att det finns utrymme att förbättra prognosen och minimera långsiktiga biverkningar hos kvinnor med germinalcellstumörer från äggstockarna, genom att använda behandlingsstrategier som används vid testikelcancer, säger Camilla Sköld, specialistläkare i gynekologisk cancer vid Akademiska sjukhuset, och forskare vid Uppsala universitet och studiens försteförfattare.

 

Varje år drabbas cirka 300 män av en testikelcancer som kallas germinalcellstumörer. Den kvinnliga motsvarigheten är äggstockscancer som är mycket ovanligare, och drabbar cirka 14 personer (av totalt cirka 700 fall av äggstockscancer). Båda sjukdomarna drabbar främst unga patienter. Bland kvinnor under 30 år är det den vanligaste typen av äggstockscancer.

 

Camilla Sköld, specialistläkare Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet. (Foto: Anthoula Koliadi)

– Biologiskt utgår båda tumörsjukdomarna från samma typ av omogna germinalceller. I om med att det numerärt är så pass många fler personer som drabbas av testikelcancer och att det därför finns mer forskning inom området, ville forskarna se om det skulle gå att tillämpa den kunskapen för att förbättra behandlingen av kvinnorna med de betydligt ovanligare germinalcellstumörerna från äggstocken, säger Ingrid Glimelius, professor i onkologi och överläkare på Akademiska sjukhuset, och studiens huvudförfattare.

 

Forskarna har jämfört behandlingsriktlinjer och prognos för kvinnor och män med germinalcellstumörer i äggstock och testikel. I studien jämfördes överlevnaden hos 7 663 patienter som diagnosticerades med testikelcancer under åren 1995-2022 med överlevnaden hos 293 kvinnor som diagnosticerades med germinalcellstumörer från äggstockarna åren 1990-2018. Man såg då att femårsöverlevnaden var 98,2 procent hos män, jämfört med endast 85,2 procent hos kvinnor.

 

– Vi presenterar en översikt över de epidemiologiska, tumörbiologiska och kliniska riktlinjer som finns när det gäller testikelcancer, och föreslår därefter åtgärder för att förbättra forskning och vård av patienter med germinalcellstumörer i äggstocken baserat på detta. Vi tror att man både kan förbättra överlevnaden och minska risken för biverkningar av behandlingen genom att samla patienter med dessa ovanliga tumörer på färre sjukhus, säger Camilla Sköld. Överlevnadsskillnaderna kan delvis även bero på underliggande tumörbiologiska skillnader mellan de två tumörtyperna, och ytterligare jämförande studier av tumörbiologin vore därför värdefullt.

Extern skribent: Uppsala universitet | 2024-03-12

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050