STUDIE | Koppling mellan sömnapné och cancer i fokus på UAS

• FORSKNING & VETENSKAP • SÖMN | CANCER / Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) • Illustrationsbild. >> Sömnapné drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med ökad risk för högt blodtryck, stroke och diabetes. Forskning tyder också på en ökad cancerrisk, men det saknas befolkningsbaserade studier. Därför har forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet inlett en Läs mer…

CANCER | Radikalbehandling ökar överlevnaden hos män med allvarlig prostatacancer

• FORSKNING & VETENSKAP • MAN | Prostata / Uppsala universitet • >> Varje år diagnostiseras runt 10 000 män i Sverige med prostatacancer, varav en tiondel har en allvarlig form där cancern spridit sig utanför prostatakapseln. Utan behandling är prognosen för de patienterna dålig. En registerstudie från Uppsala universitet visar att radikalbehandling, det vill Läs mer…

LYSSNA | Ett poddavsnitt om hur corona påverkar cancerpatienter

• COVID-19 • Sars-cov2-pandemin| Länk till En Podd om cancer / Akademiska sjukhuset (UAS) • >> Hur påverkar coronasmittan våra cancerpatienter? Innebär en cancersjukdom att man har ökad risk att drabbas? Hur farligt är det att bli smittad under en pågående behandling med cellgifter? Frågorna är många och erfarenheterna är än så länge begränsade. I Läs mer…

MEDICIN | Cancercellers slarv kan göra dem känsliga för framtida läkemedel

• FORSKNING & VETENSKAP • CANCER | Tumörsjukdomar / Uppsala universitet (Uu) >> Kan cancercellers förmåga till att snabbt förändra sin arvsmassa användas som ett vapen emot elakartade tumörer? Forskare vid Uppsala universitet har lyckats ta fram en substans som i både djurförsök och i försök med mänskliga cancerceller visat lovande resultat. Studien publiceras i Läs mer…

UAS störst i Norden på intern strålbehandling mot neuroendokrina tumörer

• CANCER • STRÅLBEHANDLING | Tumörsjukdomar / Akademiska sjukhus (UAS) BILDEN: från vänster: Anders Sundin (överläkare och professor), Mattias Sandström (1:e sjukhusfysiker), Anna Eriksson (avdelningschef molekylärbilddiagnostiska avdelningen) och Mark Lubberink (gruppchef inom medicinsk fysik och professor). • >> Akademiska är det sjukhus i Norden som erbjuder flest patienter med neuroendokrina tumörer intern strålbehandling med målsökande Läs mer…