I NÖDFALL | Luftvägsrensare kan fördröja en livräddande insats

Att agera snabbt vid en livshotande situation är avgörande.

Luftvägsrensare påstås kunna rädda liv vid en kvävningssituation, men produkterna riskerar snarare att fördröja förloppet innan hjärt-lungräddning kan påbörjas. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara vaksamma.

Produkter av typen luftvägsrensare kallas även för kvävningshjälp eller kvävningsräddare och marknadsförs med löfte om att den kan få bort föremål som fastnat i luftstrupen. Den här typen av produkter ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket där krav på CE-märkning ingår. Läkemedelsverket har agerat mot flertalet aktörer som marknadsför sådana produkter, ofta via webben. Vissa aktörer har självmant stoppat sin försäljning och i ett fall har Läkemedelsverket fattat beslut om förbud att sälja produkten i Sverige, på grund av brister.

– Vi har tidigare stoppat försäljningen av en produkt, men det kommer nya nätbutiker hela tiden. Ett stort problem är att det oftast inte finns några garantier för att de här produkterna fungerar som utlovat. De riskerar därför att fördröja ett förlopp som behöver gå snabbt, säger Camilla Bysell, gruppchef på Läkemedelsverket.

 

Prio ett är ryggslag och buktryck 

För att du ska kunna vara säker på att du gör allt för att rädda ett liv när olyckan är framme är det viktigt att ha kunskap om luftvägsstopp och hjärt-lungräddning (HLR) samt att du följer de handlingsplaner som finns.

– Vi kan inte nog poängtera vikten av att följa HLR-rådets handlingsplaner, det vill säga att använda sig av ryggslag och buktryck i första hand, larma 112 samt påbörja hjärt-lungräddning vid behov tills ambulansen kommer, säger Camilla Bysell.

____________________

Följande är ett utdrag från 2023 signerat HLR-rådet (Svenska rådet för hjärt- lungräddning):

Ett luftvägsstopp beroende på främmande kropp i luftvägarna är ett livshotande tillstånd och ska behandlas med de tekniker som vi dag vet fungerar. HLR-rådets riktlinjer bygger på internationella riktlinjer som är framtagna med all tänkbar vetenskap och kunskap tillgängligt idag. Behandlingen av luftvägsstopp finns i ERC:s riktlinjer om Basic life support.1

Behandlingen är initialt hos en person som kan andas att uppmana personen att hosta. Kan personen inte andas ska ryggslag och buktryck användas och ofta måste flera tekniker kombineras, t.ex. alternerar man mellan ryggslag och buktryck. Blir personen medvetslös ska HLR påbörjas omedelbart. Allt detta kan man lära sig genom att gå en HLR-utbildning, vuxen eller barn eller gärna båda delar. Genom att gå en utbildning lär ni er rätt handgrepp och er instruktör kan visa och guida er hur ni ska göra.

____________________

 

Var vaksam som konsument

  • En medicinteknisk produkt ska ha CE-märkning. Märket betyder att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s krav på funktion och säkerhet. 
  • Produkten ska ha tydlig information på svenska, till exempel märkning och bruksanvisning. Du ska också enkelt kunna se att det finns en tillverkare eller auktoriserad representant inom EU/EES.
  • Om du har köpt en produkt som inte verkar följa reglerna ska du kunna häva köpet. Enligt lag har du ofta ångerrätt i 14 dagar när du köper något på distans, till exempel på nätet. Läs mer om reglerna för detta hos Konsumentverket.

 

Extern skribent: Läkemedelsverket

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050