Kategori: AKUTVÅRD

I NÖDFALL | Luftvägsrensare kan fördröja en livräddande insats

BAKLÄXA: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om