SKOLA | Uppsala blir först i landet med distansundervisning som särskilt stöd

>>

Uppsala kommun har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva distansundervisning för elever som av medicinska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i skolan.

Uppsala kommun har ansökt om att Palmbladskolan i Uppsala ska få bedriva distansundervisning som särskilt stöd i grundskolans årskurser 7–9. Det beviljade tillståndet gäller från och med kalenderåret 2024.

– Det här blir ett nytt och viktigt komplement för att kunna ge alla elever en god undervisning och öka likvärdigheten i skolan. Det finns tyvärr ett antal elever som av olika skäl har svårt att komma till skolan och för dem kan det här stödet bli helt avgörande, säger Erik Ojala, grundskolechef i Uppsala kommun.

Skolinspektionen motiverar beslutet med att Uppsala kommun har förutsättningar att utföra distansundervisning av god kvalitet och att följa de föreskrifter som gäller.

Skollagen ställer höga krav på den huvudman som vill bedriva distansundervisning och ingen tidigare ansökan har godkänts av Skolinspektionen. Samtidigt som Uppsala har även Göteborg stad beviljats tillstånd.

Distansundervisningen får endast användas när en elev inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, och när alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga. Elevens vårdnadshavare måste också ge sitt medgivande.

Enligt beslutet får distansundervisningen på Palmbladsskolan i Uppsala ges till maximalt 90 elever. Av dessa kan 60 platser erbjudas elever från Uppsala kommuns egna skolor. Resterande platser ska erbjudas elever från andra skolor med behov av distansundervisning som särskilt stöd.

Distansundervisningen omfattar 12 skolämnen: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt teknik. Men Skolinspektionen kräver att vissa praktiska moment i ämnena fysik, kemi, biologi och teknik ska genomföras med lärare och elev tillsammans i samma rum.

– Vi på Palmbladskolan har redan hög kompetens och goda erfarenheter från pandemin. Nu kommer vi tillsammans med lärare och elevhälsoteam förbereda oss för att på bästa sätt ta emot eleverna i distansundervisningen, säger Ulrika Mattsson, rektor för Palmbladsskolan.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2023-11-06

 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck