SPÅRVÄG | Arbetet med spårväg i Uppsala fortsätter

>>

Vid kvällens kommunfullmäktige avslogs en motion om att stoppa byggandet av spårväg. Det innebär att arbetet med att skapa två spårvägslinjer mellan Uppsala centralstation och den nya tågstationen i södra Uppsala går vidare enligt tidigare beslut.

 

Oppositionens förslag om att lägga ner planerna på spårväg avslogs i kommunfullmäktige 19 juni. Därmed fortsätter arbetet med att bygga spårväg i Uppsala enligt tidigare plan.

– Det känns bra att kunna sätta punkt för osäkerheten kring Uppsalas kollektivtrafik och fokusera på själva genomförandet av spårvägen. Planeringen är långt gången och det praktiska byggarbetet börjar på allvar i mars 2024, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsprognoser visar på en fortsatt stadig tillväxt för Uppsala. År 2050 beräknas 100 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag. Det stora antalet resenärer gör att spårväg bedöms som det mest lämpliga alternativet, helt enkelt för att det skulle bli för trångt på gatorna med andra trafikslag. Spårvägsinvesteringen har också av andra skäl visat sig vara det mest kostnadseffektiva alternativet när kollektivtrafiken behöver förstärkas i södra delarna av Uppsala.

– Uppsala är en expansiv region och är helt beroende av spårvagnstrafikens kapacitet för att kunna fortsätta växa hållbart. Den kommer att korta restiderna och knyta ihop Uppsalas båda universitet, Uppsala Science Park, flera statliga verk, Akademiska Sjukhuset och många befintliga och kommande stadsdelar med Uppsalas två järnvägsstationer, säger Erik Pelling.

Illustration: White arkitekter

Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer och med 22 hållplatser inklusive Uppsala C och Uppsala S (den tågstation som ska byggas i södra Uppsala). Längs vägen kommer spårvägen att gå igenom bostadsområdena Rosendal, Ulleråker, Gottsunda, Ultuna och vidare till de Sydöstra stadsdelarna. Satsningen görs ihop med Region Uppsala.

Extern skribent: Uppsala kommun • 2023-06-19

 

 

 

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig