KOLLEKTIVTRAFIK | Undersökning inför ny depå för spårvagnar

Under vecka 29 och vecka 32 utför företaget WSP på uppdrag av Trafik och samhälle arbeten på Gökarbotippen.

Det kommer att göras borrhål för provtagning av grundvatten och grävas gropar för att ta markprover. Proverna ska visa på hur depåns avfall skulle kunna hanteras. Miljöundersökningen utgör ett av flera underlag för att bedöma om marken skulle kunna användas för byggnation.

Området som undersöks är en kulle med en gångstig längs en cykelväg i ett grönområde mellan två bostadsområden i Nåntuna.

Detta är ett av tre lägen i södra Uppsala som vi undersöker just nu för eventuellt depåbygge. De övriga lägena som utreds ligger i Sävja och i Bäcklösa, men även andra lägen kan bli aktuella innan beslut tas.

Alla förslag kommer så småningom att tas genom kommunala processer för byggnation. I samband med det kan den som vill framföra sina synpunkter.

<<
______________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk) | 2020-08-10

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg