Unikt batterilager anläggs i Uppsala

• SAMHÄLLE • NYETABLERING | Utmed Bärbyleden / Elförsörjning / Vattenfall / Uppsala kommun (Uk) BILDEN: Vattenfalls planerade batterilager utmed 55:an. Till höger syns Nyby köpcentrum med bl.a. Willys stormarknad. Till vänster Arenahotellet i Gränby. (Obs: bilden är ett montage)  >> Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta Läs mer…

VÅRA STADSDELAR | Kvarngärdet fortsätter att utvecklas

• STADSPLANERING • Kvarngärdet |Nybyggnation /Uppsala kommun (Uk) Så här skulle det kunna se ut utmed Vattholmavägen med Råbyvägen och city tillryggalagt. >> Området Kvarngärdet fortsätter att utvecklas. I korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen, nära Kapellgärdet, planerar vi för bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut detaljplanen för kvarteret Vapenhuset Läs mer…

Uppsala samarbetar med byggaktörer för att ta fram detaljplan till Södra Storvreta

UPPSALA NORR • Storvreta syd – Fullerö Hage |Nybyggnation / Planprocess / Uppsala kommun >> Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat att tilldela Veidekke Bostad AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB rollerna som så kallade ankarbyggherrar i Södra Storvreta. Ankarbyggherrens roll är att bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen. Byggaktörerna kommer att samarbeta med kommunen Läs mer…