Etikett: Västertorg

Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar