Etikett: Trafik-och samhällsutvecklingsnämnden

UPPSALA LÄN | Allt fler valde att resa med UL år 2023

KOMMUNIKATIONER | Upphandling av regionbussar i Uppsala län initierad med planerad trafikstart i juni 2022.