UPPSALA LÄN | Allt fler valde att resa med UL år 2023

I fjol gjordes 44 miljoner resor i UL-trafiken och resandestatistiken för helåret 2023 visar att allt fler väljer att resa med Region Uppsalas kollektivtrafik.

I Enköping har antalet resor i stadstrafiken ökat med hela 25 procent och i regionbusstrafiken görs drygt 25 000 resor per dag, vilket är en ökning med fyra procent sedan 2022.

44 miljoner resor med  UL-trafiken motsvarar ett snitt på drygt 156 000 en vanlig vardag. Stadstrafiken i Uppsala står för den största andelen med drygt 72 000 resor per dag. Med tågtrafiken görs det ungefär 20 000 resor per dag med Mälartåg och SL.

– Vi ser en stadigt ökande resandeutveckling, men självklart vill vi att ännu fler upptäcker att det är enkelt och tryggt att resa med kollektivtrafiken. Vi är glada över att fler väljer oss, men lutar oss inte tillbaka, utan nu satsar vi vidare för att göra kollektivtrafiken ännu bättre, säger Nikodemus Kyhlén, marknadschef.

I juni 2022 fick Enköping ett nytt linjenät för stadsbussarna och sedan dess har stadstrafiken lockat ett ökande antal resenärer månad för månad. För regionbussarna är utvecklingen lägre än för andra trafikslag under hösten 2023, men det gjordes ändå fler resor i jämförelse med föregående år.

– Den förenklade biljettmodell som vi införde i januari är ett viktigt steg för att fler på landsbygden ska se kollektivtrafiken som ett smidigt och prisvärt alternativ till bil.  Vi kommer fortsätta det arbetet och se vad vi kan göra ytterligare för att fler i hela Uppsala län ska välja att resa hållbart, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Under andra halvåret 2023 minskade punktligheten i trafiken. Punktligheten för december blev årets lägsta och uppgick till 87,96 procent.

– En trolig förklaring är att vintern kom tidigt med stora mängder snö och halka, vilket påverkar all trafik med risk för förseningar och inställda turer, avslutar Nikodemus Kyhlén.

Skribent: Trafik och samhälle | 2024-03-11

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge