Etikett: Stadsbyggnad

Ny chef för Uppsala kommuns mark- och exploateringsavdelning

De första detaljplanerna för Ulleråker är antagna