De första detaljplanerna för Ulleråker är antagna

(UPPSALA SYD / ULLERÅKER / NYBYGGNATION / EXPENSION / INFRASTRUKTUR)
>>         
Uppsala kommun har antagit de två första detaljplanerna för Ulleråker. Områdena ligger centralt i Ulleråker och gör det möjligt att bygga 1 400 bostäder, förskolor och även utrymmen för bland annat butiker och restauranger. Två torg ska byggas och hållplats för den planerade spårvagnslinje som är tänkt att binda samman Ulleråker med centrala Uppsala och övriga Södra staden.

Beslutet i kommunfullmäktige den 28 maj innebär att utvecklingen av området kan gå in i nästa fas. När planerna vunnit laga kraft, kan bygglovsansökningar prövas mot de nya detaljplanerna och gator och vatten och avlopp kan börja byggas.

– Det känns väldigt bra att vi fattat beslut om de två första detaljplanerna i Ulleråker. Det är en unik plats med höga kultur- och naturvärden som kräver speciella lösningar vad gäller stadsbyggnad. Nu är vi i mål med en del av arbetet och har kunnat anta två riktigt bra detaljplaner med välbehövliga bostäder och samhällsservice. Planerna tar hänsyn till befintliga värden och hanterar risker på ett ansvarsfullt sätt, säger Erik Pelling (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ulleråker har höga kultur- och naturvärden och ett läge på Uppsalas största vattentäkt som kräver stor hänsyn i utbyggnaden av området. 

Uppsala kommun har tagit ansvar för att säkra ett friskt vatten för Uppsalaborna i många generationer framåt. Detta genom att göra omfattande studier och ta fram riktlinjer med mycket höga krav på alla delar och alla inblandade i en byggprocess, från den första planläggningen, genom hela byggprocessen till hur bebyggelse och transporter ska förbli hållbara i framtiden.

– De som ska bygga i kvarteren Vinghästen och Sagan ska följa våra riktlinjer för att säkra vattnet. Jag är övertygad om att vi kommer få se en byggprocess och färdiga byggnader som kan tjäna som föredöme för byggande inte bara i Ulleråker och Uppsala, utan i hela landet, säger Erik Pelling. 

I kvarteret Vinghästen ska utöver 950 bostäder bland annat en förskola med sex avdelningar, två mobilitetshus med drygt 1 200 parkeringsplatser, hållplats för kollektivtrafik och ett torg byggas. En förskola och ett LSS-boende, hållplats för kollektivtrafik och en park hör till det som utöver 450 bostäder ska byggas i kvarteret Sagan.

Första inflytt är beräknad till tidigast 2023.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
__________________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin