Tag: PCB

HÄLSA & MAT | Dioxin och PCB-halterna i Östersjölax fortfarande höga – men verkar sjunka