Bättre betyg för kommunens företagsservice

(UPPSALA KOMMUN / NÄRINGSLIV)              >>          Uppsala kommuns företagsservice har blivit bättre inom flera områden. Det visar 2017 års mätning av NKI (Nöjd kundindex). Totalt sett ökar betyget något jämfört med 2016, men det är fortfarande lägre än riksgenomsnittet. – Det är glädjande att våra insatser Läs mer…