Skarpare klimatmål i Uppsalas miljö- och klimatprogram

(MILJÖ / KLIMAT / UPPSALA KOMMUN)         >>          Kommunen förstärker och breddar klimatarbetet med tydliga mål kring klimatanpassning. Det är för att möta konsekvenserna av klimatförändringar som till exempel översvämningar och värmeböljor. Klimatförändringarna märks redan idag och de kommer att märkas i större utsträckning i framtiden. Klimatanpassning är därför ett Läs mer…