Etikett: Granitvägen

Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar