Etikett: Eriksbergsparken

Detaljplaneläggningen av centrala Eriksberg börjar