COVID-19 | Förslag om extern utvärdering av Region Uppsalas hantering av covid-19

• SARS-COV2-PANDEMIN • UTREDNING | Region Uppsala — >> Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med kommunerna i Uppsala län tillsätta en extern oberoende utredning av Region Uppsalas hantering av covid-19 pandemin. Detta beslut föreslås nu regionstyrelsen fatta i nästa vecka. Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast i april 2021. — – Den pågående pandemin Läs mer…

COVID-19 | Region Uppsala utser ansvarig för storskalig testning för covid-19

• SARS-COV2-PANDEMIN • TESTNING | Diagnostik / Region Uppsala — — >> Region Uppsala har påbörjat förberedelserna för att kunna börja storskalig testning för covid-19. – Vi har idag beslutat att utse en testningsansvarig som ska ansvara för Region Uppsalas implementering av regeringens kommande överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner. Vår organisation för provtagning byggs Läs mer…

COVID-19 | Videomöten i vården ökar snabbt i spåren av pandemin

• SARS-COV2-PANDEMIN • SJUKVÅRDEN | Videokonferens / Region Uppsala Illustrationsbild. >> Under februari i år gjordes 132 vårdbesök hos offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län i form av videomöten. I april hade antalet stigit till 7 189, visar en ny sammanställning från Region Uppsala. – Det här visar att digitala vårdmöten kan fungera mycket bra Läs mer…

COVID-19 | Videomöten i vården ökar snabbt i spåren av pandemin

•SARS-COV2-PANDEMIN • TEKNIK| Online / Kommunikation / Region Uppsala Illustrationsbild. >> Under februari i år gjordes 132 vårdbesök hos offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län i form av videomöten. I april hade antalet stigit till 7 189, visar en ny sammanställning från Region Uppsala. – Det här visar att digitala vårdmöten kan fungera mycket Läs mer…

TURISM | Regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmål

•KULTUR & HISTORIA • UPPLEVELSE | Upplandsmuseet / Region Uppsala Illustrationsbild över Gamla Uppsala museum. • >> Gamla Uppsala museum kan framöver bli en del av Region Uppsalas verksamhet. Regionstyrelsen tog idag ett beslut om att inleda förhandlingar med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av driften. Även andra beslut togs för att lyfta Gamla Uppsala (Gamlis Läs mer…