POLITIK | Emelie Orring (M): Fortfarande problem hos 1177

(POLITIK / INLÄGG / INSÄNDARE / MODERATERNA / REGION UPPSALA)         
>>        


 
Det är fortfarande långa väntetider och många obesvarade samtal hos 1177 sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län. Det är efter att Region Uppsala återtagit sjukvårdsrådgivningen 1177 till egen regi som kötiderna ökat drastiskt och antalet obesvarade samtal skjutit i höjden. Moderaterna i Region Uppsala ser allvarligt på situationen och är bekymrade över hur bemanningen ska lösa under sommaren. – Det har nu gått ett halvår sedan verksamheten återtogs i egen regi med en kraftigt försämrad tillgänglighet som följd. Trots löften om motsatsen är väntetiderna fortfarande för långa och 40 procent av samtalen besvaras inte. Från moderaternas sida vill vi nu omgående se att åtgärder med effekt vidtas”, kommenterar Emilie Orring (M).

Hon menar att när tillgängligheten hos 1177 brister riskerar belastningen på andra instanser som akutmottagningar att öka. Samtidigt blir det otryggt för invånarna i Uppsala län när det inte finns någonstans att vända sig för sjukvårdsrådgivning.
– Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ansvariga för haveriet, men agerar inte för att åstadkomma en förändring”, säger Emilie Orring. Moderaternas förslag på åtgärder är:
Undersök vilka möjligheter som finns att ta hjälp av externa aktörer för att snabbt förbättra tillgängligheten. 1177 sjukvårdsrådgivningen är en samhällsviktig tjänst där tillgängligheten är av mycket stor vikt.
• Säkerställ att även medarbetarna hos 1177 omfattas av de extra ersättningar som betalas ut till medarbetare som skjuter upp semestern för att bemanna sjukvårdsrådgivningen under sommaren.
Säkerställ att verksamheten 1177 får rätt stöd av HR- och kommunikationsavdelningen för att rekrytera de sjuksköterskor som fortfarande saknas. Vakanserna är fortfarande höga.
Erbjud samtliga medarbetare med rätt kompetens som pensioneras från Region Uppsala möjlighet att arbeta hos 1177. För att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon behövs lång erfarenhet, därför är personer med lång yrkeserfarenhet mycket lämpliga för verksamheten.
Moderaterna har tidigare föreslagit att en åtgärdsplan för 1177 upprättas och presenteras för Vårdstyrelsen, men detta har Socialdemokraterna och Miljöpartiet sagt nej till.

BAKGRUND:

Efter ett beslut i Vårdstyrelsen under februari 2017 återtog Region Uppsala Sjukvårdsrådgivningen 1177 till egen regi. Dett skedde den första december samma år. Moderaterna och alliansen var kritiska till verksamhetsövergången eftersom Region Uppsala har svårt att rekrytera erfarna sjuksköterskor. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde trots detta att återta verksamheten till Region Uppsalas regi. Det gjorde att många sjuksköterskor valde att lämna verksamheten och tillgängligheten försämrades drastiskt. 1177 i Region Uppsala saknar fortfarande medarbetare motsvarande ungefär sju heltidstjänster vilket leder till en påfrestande arbetssituation för de anställda i verksamheten med övertid och sjukskrivningar som följd. Tidigare i våras uppmärksammades att nästan hälften av samtalen till 1177 i Region Uppsala inte besvarades under februari månad och sjuktalet låg på nära 30 procent. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utlovat att vidtagna åtgärder ska ge resultat men tillgänglighetssiffrorna för maj 2018 visar att 40 procent av samtalen fortfarande inte besvaras och att medelsvarstiden är 22 minuter. Verksamheten drevs tidigare av företaget MedHelp Care som enligt utvärderingar fått NKI 81 av 100 vilket motsvarar betyget ”mycket bra”.

_________________________________
Avsändare: Moderaterna i Region Uppsala
_________________________________

    

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad