KULTUR: Satsning på det fria kulturlivet för barn och unga

>>       Uppsala kommun ökar stödet till det fria kultur- och föreningslivet med 4,5 miljoner kronor. Det gäller kulturverksamheter, projekt, evenemang och barns och ungas möjligheter att själva utöva kultur. Totalt satsar kommunen drygt 51 miljoner kronor på området. Ett nytt stöd till barn och ungas kulturutövande ger möjlighet för flera i åldern 6–20 Läs mer…