KULTUR: Satsning på det fria kulturlivet för barn och unga

>>      
Uppsala kommun ökar stödet till det fria kultur- och föreningslivet med 4,5 miljoner kronor. Det gäller kulturverksamheter, projekt, evenemang och barns och ungas möjligheter att själva utöva kultur. Totalt satsar kommunen drygt 51 miljoner kronor på området
.

Ett nytt stöd till barn och ungas kulturutövande ger möjlighet för flera i åldern 6–20 år att utöva kultur och lära sig en konstform. Detta sker genom ökat stöd till redan etablerade aktörer som tar emot flera barn och unga och genom helt nya verksamheter. Studiefrämjandets kulturskola och Österledskyrkans musikskola kommer att ingå med sina verksamheter i den nya stödformen. Nya aktörer är exempelvis Uppsala konstnärsklubb som får stöd för att tillsammans med barn och unga sätta upp en mångfacetterad föreställning där olika konstnärliga uttryck samsas. Teater C får stöd för att ge manuskurser för unga.

– Kulturnämnden arbetar målmedvetet för att stärka förutsättningarna för skapande och kulturutövande i Uppsala. Två viktiga delar av det är att göra det möjligt för flera barn och unga att lära sig en konstform och att utöka stödet till det fria professionella kulturlivet. Vi säkrar kvaliteten och gör det möjligt för etablerade aktörer att ta större plats i det växande, kreativa Uppsala, men möjliggör också för nya, unga eller oetablerade aktörer att få stöd för sina idéer, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

De etablerade professionella kulturverksamheterna får en förstärkning på teater- och dansområdet där produktionsstödet höjts med 44 procent. Stödet på knappa miljonen ska höja kvaliteten på scenkonstproduktionerna skapade av de fria grupperna. Även barnteaterscenen Den Lilla Teatern får ökat stöd för att bedriva sin barnteaterserie med produktioner av hög kvalitet från hela Sverige.

Fortsatt satsning på att utveckla dansområdet görs genom starkt stöd till plattformarna Dansfiket, K.R.O.P.P. och Köttinspektionen Dans som bidrar till att Uppsalapubliken får ta del av nationell och internationell samtida dans. Focus Dance residenssamarbete med Gottsunda Dans & Teater bidrar bland annat till utbudet av skolföreställningar på dansområdet.

Kulturnämnden fortsätter att utveckla Uppsala som konststad. Stödet utökas till Bror Hjorthstiftelsen, Uppsala Konstnärsklubb som viktig aktör för fortsatt utveckling av Walmstedtska gården och flera utställningsmöjligheter för Uppsalas konstnärer samt Köttinspektionen Konsts utställningsverksamhet som möjliggör för Uppsalapubliken att se ung, nyskapande och internationell konst.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall