Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2017

• VÅRA LIVSMEDEL • Mat & Dryck | Bekämpningsmedel / Livsmedelsverket >> Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel för år 2017 är nu publicerat. Inga svenskodlade produkter hade halter över gränsvärdet under detta år. Andelen prover som visade överskridna gränsvärden ökade något för andra året i rad, men