DJUR OCH NATUR | ”Bivänliga” växter innehåller gifter som skadar bin och människor

Trädgårdsväxter som marknadsförs som ”bivänliga” innehåller många bekämpningsmedel som är farliga för bin och olagliga inom EU.

Det visar en ny omfattande undersökning från Naturskyddsföreningen som presenteras idag. Nu uppmanar miljöorganisationen trädgårdsbranschen att förhindra att skadliga bekämpningsmedel används på plantorna de säljer.

– Växter som marknadsförs som bivänliga kan i själva verket bidra till bidöden. Vi hittade dessutom flera ämnen i plantorna som kan orsaka cancer och andra som är förbjudna inom EU. Det är allvarligt att kontrollen är så bristfällig inom trädgårdsbranschen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Bin och andra pollinatörer minskar dramatiskt i hela världen. I Sverige är en tredjedel av de vilda bi-arterna hotade och riskerar att försvinna. Allt fler vill hjälpa pollinatörer och växter som marknadsförs som ”bivänliga” har därför blivit en allt vanligare syn i handelsträdgårdarna. Men Naturskyddsföreningen kan nu avslöja i en rapport att dessa växter ofta innehåller bekämpningsmedel som är skadliga för både bin och människor.

Naturskyddsföreningen köpte in 54 krukväxter och 65 fröpaket som marknadsfördes som bivänliga från tre butiker i Stockholm. De skickades sedan på analys till laboratoriet Eurofins i Lidköping som undersökte förekomsten av bekämpningsmedel. Värst var det i krukväxterna där 53 av 54 plantor innehöll minst ett bekämpningsmedel. Mer än hälften av växterna (54 procent) innehöll minst ett bi-skadligt bekämpningsmedel, och ännu fler (57 procent) innehöll minst ett ämne som är förbjudet inom EU. Nästan hälften av växterna (48 procent) innehöll miljögifterna PFAS.

Bland fröpåsarna innehöll 36 av 65 påsar minst ett bekämpningsmedel. Koncentrationen av bekämpningsmedel var generellt sett lägre i fröerna än i krukväxterna.

Totalt hittades 68 olika bekämpningsmedel i krukväxter och fröer varav:

  • 16 bekämpningsmedel är förbjudna inom EU.
  • 22 bekämpningsmedel är skadliga för bin.
  • 23 bekämpningsmedel kan eller misstänks orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada det ofödda barnet eller fertiliteten.
  • 57 bekämpningsmedel är giftiga för vattenlevande organismer, som fiskar, kräftdjur eller alger.
  • 9 bekämpningsmedel är PFAS-kemikalier.


Till skillnad från
livsmedel saknas det idag gränsvärden som reglerar hur mycket bekämpningsmedel som får finnas på en planta när den säljs. Det måste ändras enligt Naturskyddsföreningen.

– Idag finns inga krav på information i butikerna om var plantorna kommer ifrån och vad de besprutats med. Det gör att det är i stort sett omöjligt att som konsument veta vad man köper. Växten kan ha odlats i en rad olika länder innan den når Sverige, till exempel i länder där man använt bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Då kan gifterna följa med på plantan, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen uppmanar trädgårdsbranschen att ta sitt ansvar och se till att skadliga och olagliga bekämpningsmedel inte finns på växterna de säljer. Samtidigt måste Sveriges politiker arbeta aktivt för att införa gränsvärden i EU. Det behövs också en myndighet som kontrollerar så att olagliga växter inte säljs i butikerna.

– Vårt råd till trädgårdsodlare är att efterfråga ekologiskt odlade växter i butiken. Man kan även fråga hur växterna är odlade och om de innehåller skadliga bekämpningsmedel. På så vis kan vi tillsammans sätta press på butikerna att efterfråga den informationen i sina leverantörsled, avslutar Karin Lexén.

Extern skribent: Naturskyddsföreningen

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens