Dag: 25 januari, 2018

BOSTÄDER: Ca. 450 nya studentlägenheter i Rackarberget planeras.

BOSTÄDER: Nybyggnation planerad för studenter och forskare i Flogsta