BOSTÄDER: Nybyggnation planerad för studenter och forskare i Flogsta

>>   
Uppsala kommun har antagit detaljplan för en del av Flogstavallen med 400 studentlägenheter intill Flogstamasten. I bottenvåningen i det norra huset ska det finnas utrymme för till exempel restauranger, kaféer och andra former av centrumverksamhet. Marken ägs av Uppsala kommun och det är Västmanlands-Dala nations studentbostadsstiftelse som ska bygga och förvalta bostäderna.

Fram till år 2021 ska det byggas drygt 2 000 student- och forskarbostäder i Uppsala. Flogstavallen är ett av de områden som tillsammans med bland andra Rosendal, Rackarberget, Kantorn och Studentvägen under de kommande åren ska få fler bostäder anpassade för studenter och forskare. På Flogstavallen, mellan Luthagsesplanaden och Flogstavägen, ska fyra hus med 406 studentlägenheter byggas. Hushöjden varierar mellan sex och sju våningar.

– Uppsala behöver fler studentbostäder. Om du har fått ett efterlängtat antagningsbesked till ett av våra universitet ska inte dina framtidsplaner falla på att det inte går att få tag i en bostad. Bristen på bostäder för studenter riskerar att stänga ute de som inte har råd att köpa bostad från [när de ska ägna sig åt, red.] högre utbildning, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För att underlätta för de boende planerar Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostadsstiftelse att upprätta en cykelpool med tillgång till bland annat lastcyklar.

– Flogsta-Ekeby är ett viktigt område med en bra blandning av studenter, barnfamiljer och äldre och med en bredd av olika upplåtelseformer. Det känns glädjande att kunna utveckla området inte bara med fler bostäder utan också med mer service och centrumverksamheter, säger Erik Pelling.

En solmätning som har gjorts visar att husen inte kommer att skugga varandra eller den bebyggelse som redan finns i området i någon större utsträckning. Eftersom de nya bostäderna byggs för studenter, som oftast inte äger en bil, bedöms trafiken, luftkvaliteten och bullernivån att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.
De odlingslotter som tidigare låg där husen ska byggas har av kommunen flyttats nordväst om det nu planlagda området. 
Husen måste uppföras inom fem år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”