UTBILDNING | Ny sfi-anordnare inom vuxenutbildningen i Uppsala

• SKOLA • NY AKTÖR | Yrkesplugget / Svenska för invandrare (sfi) / Uppsala kommun (Uk) • Illustrationsbild. >> Yrkesplugget har sedan 14 april tagit över den sfi-utbildning som AlphaCE Coaching & Education tidigare bedrev för vuxenutbildningen i Uppsala. Det innebär att 500 elever kan fortsätta sin utbildning utan avbrott. Yrkesplugget bedriver sedan hösten 2019 Läs mer…

SKOLA | NIU nu även på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

• IDROTTSUTBILDNING • EKEBY | Ekebygymnasiet / NIU / Uppsala kommun (Uk) >> Skolverket har godkänt att Uppsala kommun får erbjuda nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på Uppsala yrkesgymnasium Ekebys lärlingsutbildningar med början redan hösten 2020. För elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott finns tre olika möjligheter: Riksidrottsgymnasium (RIG), Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och Lokal Läs mer…

Skellefteå lär av Uppsalas vuxenutbildning

• YRKESUTBILDNINGAR • Läkemedelsindustrin | Uppsala kommun (Uk) >> Sedan september 2019 har Uppsala kommun en unik yrkesutbildning för operatörer inom läkemedelsindustrin. Nu kommer representanter från Skellefteå kommun och företaget Northvolt till Uppsala för att besöka utbildningen och undersöka möjligheterna att starta sin egen operatörsutbildning för att möta industrins behov av utbildad arbetskraft. Det råder Läs mer…