VÅRA STADSDELAR | Granskning av detaljplan för Torbjörns torg

• STADSPLANERING • Svartbäcken | Nybyggnation / Kvarteret Sigbjörn / Uppsala kommun (Uk) Uppsala kommun om sina planer för Torbjörns torg: >> Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut den nya detaljplanen för Torbjörns torg i Svartbäcken (kvarteret Sigbjörn) för granskning. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder