BARN & HÄLSA | Låga halter kemiska föroreningar hos barn och ungdomar

• ANALYSER • KEMI | BARN & UNGA / Undersökning / Livsmedelsverket  Illustrationsbild. >> Många är oroliga för kemiska föroreningar som finns i miljön och som kan hamna i kroppen. Livsmedelsverket har analyserat halter i blod och urinprover från barn och ungdomar i hela Sverige. Resultaten från undersökningen tyder på att det i de allra Läs mer…

Ny app stärker konsumenters rätt till information om farliga kemikalier

• KONSUMENTINFO • Kemikalier | Applikationer / Kemikalieinspektionen >> Nulanserade Sveriges Konsumenter en ny app för mobiltelefoner; Kemikalieappen. Med appen blir det enklare att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Appen har tagits fram i samarbete mellan myndigheter och organisationer i 13 EU-länder, med Sveriges Konsumenter och Kemikalieinspektionen som svenska deltagare. – Konsumenter vill Läs mer…

Var tionde granskad lädervara innehöll farliga ämnen över gränsvärdena

• KONSUMENT • Hälsa | Lädervaror / Kemikalieinspektionen >> Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön. – Det är ett problem för både miljön och arbetsmiljön Läs mer…

”Den europeiska textilkonsumtionen behöver bli cirkulär”

• TEXTILIER • Miljö |  Återvinning / Naturvårdsverket >> Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver Läs mer…

Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

• HÄLSA • Rökning | E-cigaretter / Tobak / Kemikalieinspektionen >> Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning. – Vätskor till e-cigaretter som innehåller nikotin innebär en risk att hantera eftersom nikotin är ett akut giftigt ämne. Läs mer…