SVERIGE | Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

• DISKRIMINERING • KUNSKAP | LAGAR & REGLER / Repressalier / Diskrimineringsombudsmannen (DO) — — >> Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora Läs mer…

LAG & ORDNING | Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

• STORSTOCKHOLM • LAGFÖRING | Ny Rapport / Brottsförebyggande rådet (Brå) Illustrationsbild. >> Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut. Läs mer…