JUBILAR | Sjukvårdens larmcentral firar fem år

• VÅRD • UTRYCKNING | Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) — >> Den 26 maj 2015 var dåvarande Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Västmanland pionjärer på att ta över ambulansdirigeringen i egen regi från SOS Alarm. Sedan dess har även Sörmland anslutit sig. I fjol hanterade sjuksköterskor inom Sjukvårdens Larmcentral cirka 102 000 Läs mer…